Acasă Ortodoxie Sfântul Nichifor cel Lepros († 4 ianuarie )

Sfântul Nichifor cel Lepros († 4 ianuarie )

114
0

         VIATA ȘI MINUNILE SFÂNTULUI NICHIFOR CEL LEPROS       Sfântul Pahomie (1840-1905) ->Sfântul Antim (1869- 1960)-> Sfântul Nichifor (1890-1964) -> Gheronda Eumenie (1931-1999)…   RUGĂCIUNI     

Troparul

De luptele lui Nichifor cel Lepros și de bărbăția lui întru nevoință și  îngerii s-au uimit, căci precum un alt Iov a răbdat și mai presus de  fire pătimind pe Dumnezeu L-a slăvit, Care și acum cu slavă și cu darul  minunilor l-a încununat. Acestuia cu credință să-i strigăm : Bucură-te,  povățuitorul monahilor! Bucură-te, stâlp de lumină al Bisericii!  Bucură-te, că sfintele tale moaște bună mireasmă a nădejdii au dobândit!   Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu  şi nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L  cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi cel căruia va voi Fiul să-i  descopere. Veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi  odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi vă învăţaţi-vă de la  Mine, că sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă sufletelor  voastre. Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară.  

    Ap. Galateni 5, 22-26; 6, 1-2    Fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare,  bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția;  împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Hristos  Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă  trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm. Să nu fim iubitori de mărire  deșartă, supărându-ne unii pe alții și pizmuindu-ne unii pe alții.  Fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi, cei duhovnicești  îndreptați-l pe unul ca acesta cu duhul blândeții, luând seama la tine  însuți, ca să nu cazi și tu în ispită. Purtați-vă sarcinile unii altora și  așa veți plini legea lui Hristos.   FOTOGRAFII                
 
 
Preluat de pe: Român ortodox în Franța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here